TRUANT Società Semplice Agricola
Меню

ТРУАНТ

ЗА ДРУЖЕСТВОТО

 

TRUANT Società Semplice Agricola е учредено на 17 юни 2015 г. от братята Марко Труант, Матео Труант, Паоло Труант в Сан Даниеле дел Фриули.

 

Това е младо дружество, работещо в сферата на отглеждането на разсади и лозаро-винарството, която всъщност включва целия производствен цикъл от лозата до виното, започвайки от производството на сертифицирани вкоренени присадки на национални и международни сортове, получени от присаждането на лозови подложки и калеми собствено производство и достигайки до производството на вина DOC [Контролирано наименование за произход, което се получава след като виното е притежавало IGT най-малко 5 години – бел. пр.] и IGT [Типично географско указание, т.е. географския район, от който произхожда гроздето – бел. пр.] от основните автохтонни и международни сортове.

 

Основната цел на TRUANT Società Semplice Agricola е да обслужва клиентите си със сериозност, професионализъм и ефикасност, като лично следва връзката с тях, предоставя технически и агрономически съвети за проектирането на нови лозови насаждения. Друга основна цел е валоризацията на територията чрез качеството на своите вина, получено с непрекъснати и постоянни изследвания, при пълното зачитане на околната среда и устойчивостта.

 

ВКОРЕНЕНИ ПРИСАДКИ

 

TRUANT Società Semplice Agricola е известно с високата си специализация в производството на подбрани и сертифицирани вкоренени присадки.

 

Следвайки най-модерните техники за разсад, дружеството разполага с най-съвременни инфраструктури, оборудване и технологии, които в съчетание с изключителното внимание и компетентност, позволяват гарантирането най-висококачествена продукция. Присадките се правят изключително с калеми и присад от подложки, взети от техните растения от майчини растения от основната категория за сертификат.

 

Това е материал с генетично, здравословно и превъзходно качество, силен и устойчив, с максимална адаптивност към условията на околната среда и почвата, резултат от прякото сътрудничество с най-важните италиански и чуждестранни институти за лозарство.

Сътрудничеството с експерименталния институт Гейзенхем е историческо и плодотворно, което води до създаването и регистрацията на множество клонове ТРУАНТ за някои от най-важните международни сортове.

 

Присадките ТРУАНТ са се отличили в национален и международен план и са придобили репутация, която е пряко следствие от високата им степен на надеждност, благодарение на силна и разклонена коренова система, устойчива присадна точка и добре развит лозов филиз, които в комбинация с прецизното съхраняване на материала в контролирана температурна среда, позволява на вегетативната енергия да остане непокътната до доставката за лозето.

 

Нашето дружество разполага с такава организационна структура, която дава възможност предлаганата услуга да не завършва с доставката на присадките, а да включва и помощ при проектирането на новото лозе чрез съвети относно избора на сортовете и на подложките въз основа на нуждите на клиента.

 

Техническата помощ е основна и за фазите преди и след засаждането, при които чрез инспекции в лозето е възможно да се провери правилното прихващане на същото и в същото време да се дадат полезни съвети за правилното му управление.

 

Също така предлагаме възможността за мултиплициране на биологични видове и автохонни селекции по поръчка, използвайки лозовите подложки, избрани от предприятието възложител, поддържайки по този начин гаранцията.

 

Всичко това прави TRUANT Società Semplice Agricola водещо предприятие в сферата на отглеждането на разсади и лозаро-винарството, което е в състояние да даде своя принос в цялата сфера, за осъществяването на всеки лозаро-винарски проект.

 

ВИНА

 

TRUANT Società Semplice Agricola е първото лозаро-винарско предприятие в Сан Даниеле дел Фриули.

 

Раждането на марката ТРУАНТ датира от 2015 г., годината, в която са засадени първите лозови насаждения по панорамния път, по който се минава към живописния пейзаж на град Сан Даниеле дел Фриули.

 

От самото начало расте убеждението, че все още непознатият в италианската винена зона район е изключително подходящ за производството на качествени вина и че характеристиките на тероара и на местните и международните култивирани сортове могат да бъдат най-добре изразени.

 

Страстта, грижата и вниманието по време на всички етапи на производство означават, че произведеното грозде, получено изключително от собствените лозя, подчертава в най-голяма степен техните характеристики.

 

Дружеството използва иновативно технологично оборудване, което в комбинация с ценностите на традицията, маниакалното внимание към качеството и грижата и валоризацията на заобикалящата среда, отличават TRUANT Società Semplice Agricola като модерно и устойчиво лозаро-винарско предприятие.

 

Гамата от произвеждани вина е широка и включва: пенливи вина, международни вина и местни вина.

 

За удовлетворение на своите клиенти, TRUANT Società Semplice Agricola винаги е било ангажирано с гарантиране на високи стандарти за качество, съобразявайки се с искания, които могат да подобрят качеството на предлаганите продукти и услуги.

 

По тази причина дружеството управлява своята дейност за изследване на качеството с подкрепата на опитни агрономи и енолози, осигурявайки план, чийто резултат е сигурността да могат да предлагат вина, характеризиращи се с високи органолептични качества.

 

Иновации, стратегически маркетинг и експанзия на нови пазари. Това са ключовите политики на TRUANT Società Semplice Agricola, което изнася своите вина в света, с тенденция, която непрекъснато се разраства, гарантирайки винаги най-високо качество и поддържайки стриктно обслужване на клиента.

Покажи видео

TRUANT NURSERY

TRUANT VINEYARDS